Ordinace jsou vybaveny rentgenem od firmy Satelec. Jedná se o tzv. DC rentgen vyznačující se tím, že v době snímku je na rentgence trvale požadovaná velikost stejnosměrného napětí (60 nebo 70 kV). Spektrum záření pak obsahuje minimum nežádoucích složek, které pacienta zatěžují ionizací tkání a navíc zhoršují kvalitu snímku. Těmito nežádoucími vlastnostmi jsou charakteristické tzv. AC rentgeny, kterých je dosud v ordinacích naprostá většina.

DC rentgen je instalován v ordinacích, pacient nemusí během ošetření vstávat z křesla. Přímo před sebou vidí snímek na LCD monitoru.

Současně je instalován RVG sensor a elektronika pro počítač- ové zpracování a zobrazení RTG snímků, rovněž od firmy Satelec. Sensor radiovoziografie se vkládá místo filmu do úst pacienta do oblasti zkoumaného zubu. Je-li zub prosvícen rentgenem, objeví se na obrazovce počítače snímek během dvou sekund. Protože je sensor citlivější nežli film, může být expozice RTG záření kratší. Jinými slovy: pacient bude zatížen stejnou dávkou RTG záření, jakou dostal při jednom snímku na film, teprve při více snímcích RVG. Aby bylo jasno: dávky záření byly při intraorálním snímkování nízké již při použití starých rentgenů a filmů. Systém RVG je ještě redukuje blíže k hranici zanedbatelnosti.

Rychlost pořízení snímků a snížení dávky záření má velký význam pro kvalitu ošetření. Můžeme si udělat více snímků například v průběhu endodontického ošetření kořenových kanálků léčených zubů. Kvalita ošetření se systémem RVG je mnohonásobně lepší než při dosud běžné praxi, kdy lékař pracuje naslepo bez přesných vizuálních informací.

Kvalitu snímků můžete vidět na připojených obrázcích. Systémem RVG není ani v dnešní době bežnou součástí vybavení mnohých ordinací. Systém RTG + RVG je každoročně proměřován firmou s autorizací SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost).