Každému klientovi hradí zdravotní pojišťovna ročně dvě preventivní prohlídky. Je žádoucí, abyste této možnosti využívali a přiváděli s sebou i své děti.

Pokud při prohlídce objevíme v ústech nějaký problém, objednáme si Vás na ošetření. Jsou-li prohlídky prováděny pravidelně po půl roce, zachytí vady zubů v jejich počáteč- ních stádiích, kdy jsou odstranitelné elegantnějším způsobem, než je vytržení zubu.

Víme, že existují určité genetické dispozice. Známe ale devadesátileté pacienty s mnoha vlastními zuby i čtyřicátníky s oběma totálními náhradami. Pokud pacienti pravidelně chodí na prohlídky a následné ošetření chrupu, mají daleko větší šanci dočkat se důchodu s velkým počtem vlastních zubů.

Jsme přesvědčeni o tom, že péče v oblasti zubního lékařství je u nás všem lehce dostupná, nabídkou služeb i finančně. Chodí-li čtyřicátník s totálními náhradami, je to zpravidla buď cizinec nebo ignorant nabízených služeb.