Praxe je mimo jiné vybavena autoklávem umožňujícím parní sterilizaci nástrojů a veškerých materiálů i několikrát denně během ordinace ve zvláštní místnosti.

Během sterilizace jsou materiály podrobovány vakuovým a tlakovým cyklům a teplotním šokům, řízeným počítačem uvnitř autoklávu. Tato sterilizace dokáže likvidovat i priony. Průběh sterilizace je ukládán do paměti počítače, může být kdykoliv zpětně prohlížen a vytištěn.

Zubní ordinace tím získaly nadstandardní vybavení, které dosud není v České republice obvyklé a přesahuje požadavky kladené Evropskou unií.